Psychologie

Psychologische Behandeling

psychologie landsmeer rene wormhoudt gerda konijn

Lichaam en geest hangen met elkaar samen. Stress veroorzaakt door de geest kan lichamelijke klachten veroorzaken of verergeren, maar lichamelijke klachten kunnen ook de geest overbelasten en hierdoor spanning of depressieve klachten geven.

Onze geest hangt samen met ons denken. Soms kan deze manier van denken positief of opbouwend zijn, echter soms juist niet en kan dit psychische klachten geven.

Door te gaan inzien hoe de manier van denken is en hoe deze veranderd kan worden, kunnen de klachten verminderen (cognitieve gedragstherapie). Maar ook kunnen de klachten afnemen door oefeningen te leren waardoor het denken, wat nog weleens wil overgaan in piekeren, zijn hoofdrol verliest (mindfulness). Verder kunnen negatieve ervaringen (trauma’s) verwerkt worden met EMDR. Voor laatste werkwijze zie eventueel mijn website.

De behandeling zal cliëntgericht en veelal kortdurend zijn.

Aanmelden: Monique Verkerk
gz-psycholoog
06 429 460 15
psycholooglandsmeer.com

Contact